המשימה היומית: עלייך לכתוב את ברכת המלאכים, לתלות בפינת העבודה מול העיניים ולומר אותה בקול תוך שאת מדמיינת מגן דויד ענק סביבך לשמירה והגנה:

״מימיני מיכאל,
משמאלי גבריאל,
מלפני אוריאל,
מאחורי רפאל
ומעליי שכינת האל🕊״

תאמרי, תתכווני, ותעלי את התדר האישי והקולקטיבי!

מתחילה?🤍🤍🤍